micro
 
 
ISO 

.:. servis Zagreb .:.

Vage d.o.o.
info servis Zagreb

Koledovčina 2A
10000 Zagreb
Croatia 
Tel: +385 1 2452040
Fax: +385 1 2452056
Mail:info@vage.hr
Web:www.vage.hr
OIB: 30335873024
Lokacija: servis Zagreb

 

.:. servis Osijek .:.

Vage d.o.o.
info servis Osijek

Divaltova 185
31000 Osijek
Hrvatska
Tel: +385 31 504 143
Fax: +385 31 504 143
Mail:servis.osijek@vage.hr
Web: www.vage.hr
OIB: 30335873024
Lokacija: servis Osijek

 

Croatian(HR)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Home Laboratorij
Laboratorij
     
 

akreditacija


Laboratorij za masu Vage d.o.o. akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za provedbu umjeravanje mjerila mase.

crolab


Od rujna 2006 godine, Laboratorij za masu je punopravni član CROKAB-KUL kluba.
Ovaj klub se sastoji samo od umjernih laboratorija.
akreditacija


Potvrdom o akreditaciji br.6458 i prema normi HRN EN ISOIIEC 17020, Vage d.o.o. ima inspekcijsko tijelo tipa C za ovjeravanje vaga i utega, vlagomjera za mjerenje proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta, agregata za istakanje goriva za motorna vozila.

  
       
Rješenjem o odobrenju izdatom od DZM-a, Laboratorij za masu je postao prvo ovlašteno tjelo u RH za provedbu ovjeravanje vaga i utega

Laboratorij pruža usluge:

 • Umjeravanja neautomatskih vaga
 • Umjeravanja utega
 • Redovnog i izvarednog ovjeravanja neautomatskih vaga
 • Redovnog i izvanrednog ovjeravanja utega
 • Redovnog i izvanrednog ovjeravanja automatskih vaga - vaga za građevinarstvo
 • Redovnog i izvanrednog ovjeravanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila
 • Prva, redovna i izvanredna ovjera vlagomjera za mjerenje relativne vlažnosti u zrnju poljoprivrednih vrsta
 • Prve, redovne i izvanredne ovjere IC analizatora za mjerenje udjela proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta
lab_slika1  

Ovjeravanje zakonitih mjerila

Zakonsko mjeriteljstvo primjenjuje se na mjerila kada zaštita ljudi i društva u cjelini zahtijevaju da država posveti posebnu pozornost rezultatima mjerenja, te je nužna intervencija treće nezavisne strane.

Zakonita mjerila moraju udovoljavati mjeriteljskim propisima, biti ispitana, ovjerena, i označena propisanim oznakama.

Zakonita mjerila su mjerila koja se rabe za:

 • Mjerenje u prometu roba i usluga
 • Zaštitu zdravlja ljudi i životinja, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu,promet, zaštitu od nesreća
 • Provjeru zapakiranih proizvoda i boca kao mjernih spremnika
 • Mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu i drugim zakonima i propisima donesenim za njihovu provedbu

Ovjeravanje zakonitih mjerila je postupak koji se provodi nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenam tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima.

Što je Umjeravanje?

Umjeravanje je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje mjerilo i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalona.

Zašto se vrši umjeravanje?

 • Promjene temperature, vlage, atmosferskog tlaka i drugi štetni utjecaji, kao i rad operatera utječu na točnost mjerila.
 • Točnost mjerila tijekom vremena se mijenja.
 • Ako se umjeravanje izvodi u određenim vremenskim razmacima, točnost i ispravnost mjerila je zagarantirana s deklariranom mjernom nesigurnošću.
lab_slika2  

Što se dobiva umjeravanjem?

Umjeravanjem se dobiva Potvrda o umjeravanju (Calibration certificate) koja Vam osigurava sljedivost vaših mjerila do međunarodnih etalona, održavanje sustava kvalitete i/ili akreditacije laboratorija i u skladu je s zahtjevima ISO/GMP/GLP.

Kome je namjenjeno?

Svim onim poduzećima i laboratorijima koji posjeduju ili idu prema ISO, EN ili HRN normama, a koriste vage i utege u svojim procesima, kao i svim drugim korisnicima koji žele službenu potvrdu o točnosti svojih vaga.

 

Copyright Vage d.o.o.
Koledovčina 2A, 10000 Zagreb, OIB:30335873024, tel.:00385 1 2452 040, fax:00385 1 2452 056, e-mail:info@vage.hr, web: www.vage.hr