Loading...

KW - pokazni uređaj

MOGUĆNOSTI

Ekonomičan pokazni uređaj namijenjen za opće vagarske primjene,
Posjeduje slijedeće funkcije vaganje: Kontrolno vaganje, Brojanje komada, Sumiranje, Automatsko printanje i Konverziju jedinice mjere,
Baterijsko napajanje omogućava do 70 sati kontinuiranog korištenja,
Opcijski RS 232 međusklop omogućava spajanje serijskog pisača ili računala.

Ukoliko imate nedoumica, slobodno nam se obratite! Recite nam nešto više o svom projektu!